Házirend

Házirendünk óvodánk belső életét szabályozza.

Magában foglalja:

•    A gyermeki jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályait.
•    Az egyes gyermeki jogok gyakorlásával kapcsolatos óvodai szabályok, módszerek, eljárások technikáit.
•    Az óvoda munkarendjét.
•    Védő-, óvó eljárásokat.
•    A helyiség és terület használat szabályait.

Kérjük, hogy gyermekeik érdekében a Házirendben foglaltakat tartsák be!


Házirend