Százszorszép Óvoda 1032 Budapest, Reménység u. 6.

Jelentkezés

A bemutatkozó programokat követi a jelentkezés ("Óvodai előjegyzés").

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. /Nkt. 8. § (2)/

A felvételre való jelentkezés a fenntartó által kijelölt beíratási időszakban történik. A jelentkezéshez a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványára, lakcím kártyájára, a gyermek TAJ kártyájára, oltási könyvére és a kitöltött „Jelentkezési lap”-ra van szükség. Ez utóbbi megtalálható honlapunk „Letölthető nyomtatványok „menüpontjában is, de a helyszínen is kitölthető.
Az Óbudai Százszorszép Óvoda körzete /Képviselő Testületi határozattal és Fenntartói engedéllyel/ - kiterjed a teljes III. kerületre. Óbuda-Békásmegyer területén kívül lakókat sajnos nem tudunk fogadni.
Akinek III. kerület lakcíme „tartózkodási hely”, kérjük, a területi védőnőtől szerezze be az igazolást is, mely szerint a lakcímkártyán szereplő tartózkodási helyen életvitelszerűen tartózkodik.

A jelentkezés időpontja: 2020. április 20.,21.,22. 8.00-12.00 és 13.00-18.00 óra között.

A felvételről az óvodavezető dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. /Nkt. 49. § (2)/

A jelentkezést követően 30 napon belül a szülőt írásban értesítjük a felvételről illetve elutasításról. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt.

Nevelési év közben jelentkező gyermekek az óvoda létszámtelítettségétől függően nyerhetnek felvételt.

Óbuda