Szervezeti és működési szabályzatunk

 Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait, annak érdekében, hogy az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél - és feladatrendszer megvalósítható legyen.

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodába járó gyermekek közösségére. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat letöltése (pdf)

Adó 1%

Kérjük, ha tehetik, személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák alapítványainkat.

Százszorszép Alapítvány

Adószám: 18056927-1-41

Színes Gyermekvilág Alapítvány

Adószám: 18211944-1-41