Szervezeti és működési szabályzatunk

 Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait, annak érdekében, hogy az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél - és feladatrendszer megvalósítható legyen.

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodába járó gyermekek közösségére. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat letöltése (pdf)