Segítő szakembereink - Százszorszép Óvoda

Az óvodapedagógusok oktató-nevelő tevékenységét és a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztését csoporton kívüli szakembereink segítik.

Fejlesztő pedagógus:

A fejlesztő pedagógus munkáját az alábbi tevékenységek alkotják:

 • A mérési-értékelési rendszerben előírt alkalmakkor a logopédussal és a pszichológussal összehangoltan felméri a gyermekek fejlettségi szintjét. (mozgás, részképesség)

 • Elkészíti az egyéni fejlesztési terveket, majd azok alapján fejlesztő foglalkozásokat tart egyéni vagy kiscsoportos formában.

 • A Szakszolgálat által javasolt terápiákat elvégzi a szakvéleménnyel rendelkező gyermekek körében.

 • Dokumentálja az egyéni fejlődést.

 • Tájékoztatást ad az elért eredményekről a szülőnek, javaslatokat ad az otthoni fejlesztésre.

 • Konzultációs megbeszéléseket tart az óvoda logopédusával, pszichológusával és gyermek csoportos óvodapedagógusaival, az óvoda vezetőjével.

 • Szükség szerint a szakszolgálat vagy egyéb szakemberek együttműködését kéri.

 • Felkérésre részt vesz a csoportok szülői értekezletein, tájékoztató előadásain.Fejlesztő pedagógusunk:

Hetényiné Balog Orsolya

1998 óta dolgozom logopédus-gyógypedagógusként. Az óvodás korosztály a kedvencem, lenyűgöz, hogy milyen nyitottak, fogékonyak, milyen motiváltak ebben az időszakban. 2016-ig a Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgoztam mint logopédus, 5 éve vagyok óvodai fejlesztőpedagógus.

Alapozó Terápiás továbbképzést végeztem 2016-ban, így a beszédészlelés és anyanyelvi készségfejlesztés mellett a mozgásfejlesztés, idegrendszeri érettség fejlesztése és az iskolaelőkészítés témája áll munkám fókuszában. A képességfejlesztés mellett különös érdeklődésem van a tehetséggondozás iránt, különösen a matematikai-logikai tehetségek területén. Négy gyermekem van, akik már iskolások, tőlük tanulom a legtöbbet. Mottómként a Bethesda Kórház kertjében álló szobor feliratát

választottam: "Jutalmam, hogy tehetem!"Munkarendje:

hétfő, csütörtök 8.00-12.30

Fogadó óra egyeztetése a titkárságon telefonon vagy személyesenLOGOPÉDUS:

A logopédus pedagógiai tevékenysége intézményünkben:

 • Az 5 évet betöltött gyermekek logopédiai szűrése, diagnosztizálása a fejlesztő pedagógussal és a pszichológussal összehangolt szűrési terv alapján, valamint az óvodapedagógusok, szülők jelzése nyomán a beszédfejlődési zavart mutató 5 évnél fiatalabb gyermekek vizsgálata.

 • A szülők tájékoztatása a vizsgálatok eredményéről.

 • A feltárt beszédhibák, beszédfejlődési problémák alapján foglalkozási terv, ennek megfelelően csoport és órabeosztás elkészítése.

 • A foglalkozások megszervezése az óvodavezetővel, pedagógusokkal, fejlesztő pedagógussal, pszichológussal való együttműködés keretében, az óvoda szervezett programjaival összehangoltan.

 • A foglalkozások anyagának, a gyermekek hiányzásának dokumentálása a logopédiai munkanaplóban

Logopédusunk:

Bernát Aranka

1997-ben kezdtem dolgozni gyógypedagógusként. 2000-től logopédus munkakört töltöttem be Pedagógiai Szakszolgálatnál, ahol óvodás és kisiskolás gyermekek artikulácó fejlesztését, diszlexia prevenciót és reedukációt végeztem. Az utóbbi években megkésett/akadályozott beszédfejlődésű gyermekek fejlesztése is a munkám része lett. Msodik éve ebben az óvodában végzem a gyermekek logopédiai ellátását, kamatoztatva az eddig megszerzett tapasztalataimat.

Munkarendje:

kedd, csütörtök 8.00-13.00

Fogadó óra egyeztetése a titkárságon telefonon vagy személyesen

PSZICHOLÓGUS

A pszichológus szakmai tevékenységének elemi az alábbiak:

 • Az 5 évet betöltött gyermekek szűrése, diagnosztizálása a fejlesztő pedagógussal és a logopédussal összehangolt szűrési terv alapján, valamint az óvodapedagógusok, szülők jelzése nyomán a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő 5 évnél fiatalabb gyermekek vizsgálata csoportban és egyénileg.

 • A szülők tájékoztatása a vizsgálatok eredményéről.

 • A foglalkozások megszervezése az óvodavezetővel, pedagógusokkal, fejlesztő pedagógussal, logopédussal való együttműködés keretében, az óvoda szervezett programjaival összehangoltan.

 • A gyermekek egyéni fejlődési lapjának naprakész vezetése.Pszichológusunk:

Lőrik Eszter Tímea

Fogadó óra egyeztetése a titkárságon telefonon (06706852240) vagy személyesen.