Jelentkezés


Jelentkezés
a 2023./2024. nevelési évre

"A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. " (NKT 8.§ (2))
HIRDETMÉNY
Felmentés óvodába járás alól

A jelentkezés feltételei:

 • Óvodánk csak kerületi lakosokat fogad. Az Óbudai Százszorszép Óvoda körzete (Képviselő Testületi határozattal és fenntartói engedéllyel) kiterjed a teljes III. kerületre. Óbuda-Békásmegyer területén kívül lakókat sajnos nem tudunk fogadni. Akinek a III. kerületi lakcím tartózkodási helyként szerepel a lakcímkártyáján, védőnői igazolást kérünk arról, hogy életvitel-szerűen ott tartózkodik a család.
 • Augusztus 31-ig betöltött 3. életév. (Az óvodakötelezettség a 2020. szeptember 1. után születetteknek 2024. szeptember 1-én kezdődik)
 • A 2023./2024. nevelési évre több nagycsoportos és  középsős férőhelyre is lehet jelentkezni.
 • A speciális kétnyelvű programnak való megfelelés - anyanyelvi fejlettség szülői döntés alapján. (Ehhez segítség:  https://www.szazszorszepovi.hu/storage/files/beszedallapot.pdf )
 • A Bilingual Program díjfizetésének vállalása.

A jelentkezés ideje: 2023. április 17.-19.  Felvételi kérelmet csak ebben az időszakban fogadunk be,

 A felvételi kérelmet csak abba az óvodába kell benyújtani, ahová gyermeküket beiratni szeretnék. Az Óbudai Százszorszép Óvoda két épülete (Százszorszép és Színes Gyerekkert) egy intézmény.
A kérelmen jelöljék meg, hogy amennyiben a választott óvoda (Óbudai Százszorszép) nem tudja fogadni gyermeküket, hová kérik az átirányítást. A körzeti óvoda kötelező felvételt biztosít.

A 2023./2024. nevelési évre vonatkozó felvételi eljárás a következő:

 A/ Jelentkezés személyesen:

Személyes jelentkezésre az alábbi időpontokban van lehetőség:
2023. április 17., hétfő           8.00-12.00 és 13.00-18.00
2023. április 18., kedd           8.00-12.00 és 13.00-17.00
2023. április 19., szerda        8.00-12.00 és 13.00-17.00

 Érkezés előtt, kérjük a "Letölthető nyomtatványok" menüpontból töltsék le az alábbi dokumentumokat:

 • felvételi kérelem
 • adatkezelési tájékoztató
 • nyilatkozat 1 (Csak annak kell kitölteni, aki állandó lakcímmel és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)
 • nyilatkozat 2 (Amennyiben a szülők együttesen gyakorolják a felügyeleti jogot, fontos mindkét szülő aláírása!!)
 • nyilatkozat 3. (Bilingual szerződéskötésről)
 1. Ezeket kinyomtatva, kitöltve és aláírva hozzák be a jelentkezési időpontok valamelyikén.  Kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra!
 2. Fenti nyomtatványokon kívül az alábbi dokumentumok fénymásolatára is szükség lesz: (természetesen itt helyben is tudjuk fénymásolni az iratokat)
 • A gyermek
  • személyi igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata
  • lakcímkártyája
  • TAJ kártyája
 • Mindkét szülő
  • személyi igazolványa
  • lakcímkártyája
  A felvételnél a jelentkezés sorrendje nem számít! 

  B./ Jelentkezés online
  Indokolt esetben (pl. külföldi tartózkodás esetén) lehetőség van a jelentkezést online is lefolytatni

  1. A "Letölthető nyomtatványok" menüpontból kérjük, töltsék le az alábbi dokumentumokat:
  • felvételi kérelem
  • adatkezelési tájékoztató
  • nyilatkozat 1 (Csak annak kell kitölteni, aki állandó lakcímmel és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)
  • nyilatkozat 2 (Amennyiben a szülők együttesen gyakorolják a felügyeleti jogot, fontos mindkét szülő aláírása!!)
  • nyilatkozat 3. (Bilingual szerződéskötésről)
  1. Ezeket kinyomtatva, kitöltés és aláírás után szkennelve vagy fényképezve az óvoda e-mail címére (remeny-o@kszki.obuda.hu) küldjék el! Kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra!
  2. Fenti nyomtatványokon kívül az alábbi dokumentumok fénymásolatát is kérjük beküldeni:
  • A gyermek
   • személyi igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata
   • lakcímkártyája
   • TAJ kártyája
  • Mindkét szülő
   • személyi igazolványa
   • lakcímkártyája
       4. A beérkezett felvételi kérelem befogadását válasz e-mailben jelezni fogjuk, s abban a levélben kapnak egy sorszámot (a felvételi napló bejegyzési sorszámát). A felvételnél a jelentkezés sorrendje nem számít!

    A felvétel:

    

   A felvételnél előnyt élveznek:

   • Azok a gyermekek, akik testvére óvodánkba, vagy a Bilingual Programmal működő iskolai osztályba jár.

   Amennyiben több jelentkező van, mint amennyi a férőhelyeink száma, a fenti két feltételnek megfelelő gyermekeken kívül a fennmaradó férőhelyekre a felvétel sorsolás útján történik a felvételi sorszám alkalmazásával. A sorsolást közjegyző jelenlétében folytatjuk le.

   1. A sorsolás útján felvételt nem nyert gyermekek felvételi lapját továbbítom a második helyen megjelölt vagy a körzeti óvodának.
   2. A felvételt nyert gyermekek a Bilingual Kft-től e-mail útján kapják meg a szerződést.
   3. A felvételi határozat kézhezvételét követően május hónapban beiratkozáson erősíthetik meg, hogy elfogadják a felkínált férőhelyet.
   4. A felkészülést segítő szülői találkozót júniusban várhatóan személyes jelenléttel fogjuk megvalósítani.
   Megjelent Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának az óvodákat bemutató tájékoztatója Óvodai Iránytű néven:

   https://obuda.hu/blog/hirek/ovodai-beiratkozas-a-2022-2023-as-evre-ovodai-iranytu/


   BEIRATKOZÁS

    

   A felkínált férőhely elfogadását a beiratkozás alkalmával erősíthetik meg, ahol az alábbi tennivalóik lesznek:

   • jelet választanak gyermeküknek,
   • leadják a kitöltött és aláírt szerződést a Bilingual.hu Nonprofit Kft képviselőjének
   • megrendelhetik az óvodai egyen-pólót
   • kérhetik az óvodai jogviszony igazolást a parkolási kedvezmény igényléséhez
   • leadják a kitöltött adatlapot és nyilatkozatokat
   • időpontot egyeztetnek az óvodapszichológussal az anamnézis felvételéhez

    

   A beiratkozás időpontja:
   Százszorszép: 2023. május 16. 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között.
   Színes Gyerekkert: 2023. május 18. 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között.

    

   SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

   A tanévre való zökkenőmentes felkészülés érdekében június 8-án (Százszorszép) illetve június 9-én (Színes Gyerekkert) 17.00 órától szülői értekezletet tartunk.

   AZ ÓVODAKEZDÉS FELTÉTELEI SZEPTEMBER 1-ÉN:

   · Ágy- és szobatiszta legyen!
   · Kis segítséggel önállóan tudjon étkezni!
   · Életkorának megfelelő beszédfejlettséggel rendelkezzen!
   · Egészséges legyen és ezt a szülő igazolja! "Nyilatkozat egészséges állapotról" - letölthető nyomtatványok 
   · A szülő az étkezéstérítési díjat befizette.
   · A Bilingual.hu Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft-vel a szerződést megkötötte.